KOMİTELERİMİZ VE KURULLARIMIZ

HASTA HAKLARI KURULU

Hasta Hakları Birimimiz ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hizmet vermektedir. Hastanemizde ki dilek ve öneri kutuları Hasta Hakları Sorumlusu Başhemşire ve Kalite Yönetim Direktörü ile birlikte açılır ve Hasta Hakları Kurulu üst yönetimle birlikte değerlendirilir. Hasta Haklarına yönelik ihlaller bu birimde değerlendirilerek çözüme kavuşturulur.

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hasta güvenliği hizmetleri Hasta Güvenliği, Çalışan Güvenliği ve Bina Güvenliği olarak üç ana temel üzerinde yapılandırılmıştır. Hasta bakım ve tedavi sürecinin güvenlik ve kalitesinin artırılmasına, Hasta güvenliğini sağlamaya, risklerin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapar. Hasta güvenliğine yönelik olarak hastanemizde yapılan çalışmaların başlıcalar;

Hasta Güvenliği Komitesi

Yatan Hasta Eğitimi

Hasta ve Hasta yakını Bölüm Uyum Eğitimi

Hasta Kimlik Doğrulama Yöntemi

Pembe ve Mavi Kod Uygulaması

Güvenli ve Akılcı İlaç Kullanımı

Yatan Hasta Düşme Riski Değerlendirmesi

Kalibrasyon Uygulaması ve Takibi

El Hijyeni Uygulaması

Hasta güvenliği talimatlarını çalışanlar bilmeli ve uygulamalıdır. Çalışan güvenliğine yönelik olarak hastanemizde yapılan çalışmaların başlıcalar;

ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Çalışan Hakları ve güvenliği komitesinin temel sorumlulukları şöyledir;

Çalışan Güvenliği Komitesi

Beyaz Kod Uygulaması

Bölüm Bazlı Risk Değerlendirmeleri

Sağlık Taramaları

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

Çalışanların Bölüm ve Uyum Eğitimleri

Kalibrasyon Uygulaması ve Takibi

El Hijyeni Uygulama

Bölüm bazında risk değerlendirmesini yapmak,

Bölüm bazında tespit edilen risklere yönelik çalışan güvenliği için koruyucu önlemler almak,

Çalışanların maruz kaldıkları olayları kayıt altına almak,

Çalışanlara yönelik belirli zamanlarda sağlık taraması yaptırmak,

Çalışanlara yönelik Çalışan hakları ve güvenliği konularında eğitmek,

Çalışan memnuniyetini ölçmek için anket çalışmaları yapmak.

Bina Güvenliği konusunda hastanemizde yapılan çalışmaların başlıcalar;

Bina Turları

Tesis Güvenliği Komitesi

Hastane Acil Durum ve Afet Planı

Yangın Önleme ve Söndürme Planı

Güvenlik Kamerası

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Hastanemizde hastalar, yakınları ve çalışanları için tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, kaza ve yaralanmaları önlemeye, güvenli bir tesis ortamı sağlamaya çalışılmaktadır.

Fiziki çevrenin yönetimi

Tıbbi atık kontrolü

Yangın emniyeti

Elektrik ve su kesintisi önlemleri

Hastalar, yakınları ve çalışanlar için emniyetli bir ortam oluşturulması İçin çalışılmaktadır.

EĞİTİM KOMİTESİ

Eğitim birimimiz, Tüm personelimizin güncel bilgilere sahip olması ve hastalarımıza en üst düzeyde hizmet vermek amacıyla yıllık eğitim planları hazırlayarak sürekli eğitimler düzenlemektedir. Şimdiye kadar personelimize, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile birlikte, Atık Yönetimi, Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, El Hijyeni, Tıbbı Atık Yönetimi, Hastane Temizliği, Hijyen ve enfeksiyon kontrolünü sağlamaya yönelik eğitimlerin yanında; İletişim, İnsan İlişkileri, Empati, Sempati, Hasta Hakları, gibi genel konular hakkında eğitimler verilmiştir.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Hastane enfeksiyonunu en aza indirebilmek amacıyla sürveyansı takiplerini yapar. Hasta ve çalışan güvenliği açısından sterilizasyon, temizlik hizmetlerini denetler ve takibini yapar