İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Hastanemizin vizyon, misyon ve kurumsal değerleri doğrultusunda kaliteli insan gücü istihdam etmek; İnsan Kaynaklarını en verimli şekilde değerlendirmek, çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak üzere eğitimler sağlamaktır.

Isparta’nın öncü sağlık kuruluşlarından biri olarak, Bireysel başarıyı değil,  Kurumsal başarıyı hedeflemekteyiz. Hedeflerimize de bilgili, deneyimli, mesleğini seven, hizmet odaklı düşünen çalışanlar ile ulaşacağımıza inanıyoruz. Tüm personelimiz için  uygulanbilen  Eğitim, Performans Değerleme ve Kariyer Planlama çalışmalarımız ile tercih edilen çalışma ortamı  ve hastane  olma yolunda  ilerlemekteyiz.

 ARAMIZA YENİ KATILACAK TAKIM ARKADAŞLARIMIZIN DA, BİZLER GİBİ;

  •  Aktif çalışma ortamına uyum sağlayan,
  •  Hasta ve hasta yakınlarıyla empati kurarak iletişime giren,
  •  Kaliteli hizmet anlayışından asla ödün vermeyen,
  •  Gelişime ve yeniliklere açık, sürekli öğrenen,
  •  Bilgi, beceri ve niteliklerini arttırmak için çaba sarfeden,
  •  ve Meddem Hastanesi çalışanı olmaktan gurur duyan bir takım arkadaşı  olması gerektiğine inanıyoruz. 

Hastanemizdeki   Açık Pozisyonları   inceleyebilir ya da   Genel Başvuru Formumuzu doldurabilirsiniz.

Açık Pozisyonlar

İş Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Ad Soyad *
Doğum Tarihi *
Doğum Yeri *
Medeni Durum *
Askerlik Durumu *

İletişim Bilgileri

Adres *
Telefon *
E-posta *

Öğrenim Durumu

Öğrenim Durumu *
En Son Mezun Olunan Okul *
Bölüm *
Mezuniyet Tarihi *

İş Deneyimleriniz

Yabancı Dil Bilgisi

Yabancı Dil

İngilizce Seviyeniz

Almanca Seviyeniz

Fransızca Seviyeniz

Yetkinlikler

Bilgisayar
Sertifikalar

Referanslar

Ek Bilgiler

Ehliyet *
Ehliyet Sınıfı?

Engel Durumu *
Engel Durumunuz Nedir?

Sabıka Kaydı *
Sabıka Kaydınız Nedir?

Başvuru Bilgileri

Çalışmak İstenen Birim *

Bilgi İşlemÇağrı MerkeziGüvenlikHalkla İlişkilerİnsan KaynaklarıMuhasebeMutfakŞoförTeknik ServisTemizlikVezne
Anestezi TeknisyeniDiyetisyenEbeEczacıFizyoterapistHasta BakımHemşirelik HizmetleriLaboratuvarOdyometriRadyoloji TeknisyeniTıbbi Sekreterlik
Talep Edilen Ücret *

Fotoğraf

Fotoğraf Yükle (Maks. 1 MB, JPG) *
Hastanenize nasıl iş başvurusunda bulunabilirim?0d09b35296a2fe175d32e1ea5040afac

İş başvurunuzu, hastanemize gelerek İnsan Kaynakları Departmanında bulunan İş Talep Formlarından doldurarak yapabileceğiniz gibi, hastanemizin kurumsal web sitesinde İnsan Kaynakları Modülünde bulunan iş başvuru formunu doldurarak da başvurunuzu bize iletebilirsiniz.

İşe alım süreci nasıl işliyor?

İşe alım sürecimizde ‘Doğru Pozisyona Doğru Kişi’ prensibi ile personel seçme ve yerleştirme faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz. İş başvurusunda bulunan adaylar yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ilgi alanları ve pozisyonun gerektirdiği yetkinlikler bazında değerlendirilmekte ve uygun görülen adaylara iş teklifinde bulunulmaktadır.

Hastanenize iş başvurusu yaptım ancak geri dönüş yapılmadı.

Hastanemize yapılan başvurular değerlendirmeye alınmakta ve pozisyonun gereklerinin kendisinde olduğu düşünülen adaylara geri dönüş yapılmaktadır. Açıkta bulunan pozisyonlar için gerekli kriterlere sahip olduğu düşünülmeyen adaylara herhangi bir geri bildirimde bulunulmamaktadır.

Okuldan yeni mezun oldum. Herhangi bir iş tecrübesine sahip değilim. Hastanenize deneyimsiz çalışan alıyor musunuz?

Kurum olarak personel seçme ve yerleştirmede deneyim ön şartımız bulunmamaktadır. Yeni mezunlara da kurumumuzda yer verilmektedir.

Şehir dışında ikamet ediyorum. Hastanenizin lojman imkanı bulunmakta mı?

Hastanemizin lojmanı bulunmaktadır ancak lojman imkanımızdan sadece sağlık personeli yararlanabilmektedir.

Kurumunuzda çalışanlarınıza ne gibi eğitimler verilmektedir?

Aramıza yeni katılan her çalışana, oryantasyon ile başlayan eğitim sürecimiz,  birime özgü planlanan, uygulamalı hizmet içi eğitimlerle devam etmektedir.

Kurumunuzda nasıl bir kariyer planlaması yapılıyor?

Kişinin göstermiş olduğu performansa dayalı olarak sahip olduğu yetenek ve yetkinlikleri çerçevesinde kişiye özel kariyer planlaması yapılmaktadır. Açık olan pozisyonlara terfi ihtiyacı doğduğunda kişinin sadakat, liyakat, eğitim durumu göz önünde bulundurularak mevcut çalışanlar öncelikli değerlendirilir.

Çalışanlarınızın performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Performans değerlendirmeleri, insan kaynakları departmanı ile ortaklaşa bağlı bulunulan birim yöneticisi ve üst yönetim tarafından yapılmaktadır. Performans sonuçları ücret yönetimi ve kariyer planlamasına yansıtılmaktadır.

Kurumunuzda staj yapabilir miyim?

Kurumumuzun belirli departmanlarına stajyer kabul edilmektedir. Adaylar öncelikle İnsan Kaynakları Departmanı’na başvuru yapabilirler. Olumlu değerlendirmelere geri dönüş yapılmaktadır.

Kurumunuzda deneme süreci nasıl işliyor?

İşe yeni başlayan çalışanlarımız oryantasyon eğitimini aldıktan sonra kuruma uyumu, öğrenme yeteneği, çalışma isteği, deneme süreci sonunda birim sorumlusu tarafından kuruma özgü değerlendirme formu ile değerlendirilir.

Başhemşire

Başhemşireler, Başhekime bağlı olarak  hastanemizde hemşirelik hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürür. Kurum içi diğer idari işlerin yürütülmesinde ilgili birimler ile koordineli olarak çalışır.

Hastanemizde Başhemşireler, Kaliteli sağlık çıktılarına ulaşmak için belirlenmiş hasta bakım indikatörlerini takip eder. Hemşirelik hizmetleri personelinin seçiminde insan kaynakları birimi ile organize biçimde çalışır ve mesleki gelişimleri ve kariyer planlamalarına destek olur.

 

Sorumlu Hemşire

Başhemşireliğe bağlı olarak çalışan sorumlu hemşire, belirlenmiş politika ve düzenlemelerin birimlerde uygulamaya geçirir, kendisine bağlı personel, hasta ve hasta yakınlarına bu düzenlemeleri açıklar ve benimsetir. Birimin hasta yoğunluğu göz önünde bulundurarak gerekli personel ve malzeme teminini planlar. Diğer birimler ile işbirliği içinde çalışarak kurum içinde haberleşmeyi sağlar.

Hastanemizde sorumlu hemşireler, iletişimi kuvvetli, problem çözme ve analitik düşünme yeteneği gelişmiş, liderlik özelliklerini taşıyan hemşireler arasından mesleki deneyimleri, kurumda çalışma yılları dikkate alınarak seçilmektedir.

 

Süpervisör Hemşire

Supervisör hemişire, gece vardiyasında başhemşire vekilliğini ve diğer idari işleri yöneten, çalışanlara liderlik yapan, karar verme ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, organizasyon sağlama konusunda yetkin sağlık personelidir.

Hastanemizde süpervisör hemşire, vardiyası içerisinde tüm birimlerin yönetim ve denetiminden sorumludur. Acil ve olağanüstü durumlarla karşılaşması halinde gerekli koordinasyonları gerçekleştirir. Kalite politikalarımız doğrultusunda hizmetlerin devamını sağlar. Hastanemizde süpervisör hemşireler mesleki deneyimleri, kurumda çalışma yılları dikkate alınarak seçilmektedir.

 

Acil Hemşireliği

Acil hemşireliği, hızlı ve geniş tanılama yeteneği ile acil olarak gelen hastaların ilk değerlendirmesi ve triajını yapan, teşhise yönelik girişimleri başlatan pratik, soğuk kanlı ve hızlı karar verebilme özelliklerine sahip sağlık personelleridir. .

Hastanemizde acil hemşiresi, Hastalar ve hasta yakınları ile olumlu ilişki kurarak onlara doğru yerde olduklarını hissettirir. Hastanın acil servise kabulünden taburculuk süresine kadar hastayı yalnız bırakmayıp diğer birimlere transferini güvenli bir şekilde gerçekleştirirler. Hastanemizde çalışan acil hemşireleri hemşirelik/Acil tıp teknikerliği diplomasına, EKG ve CPR sertifikalarına sahiptir.

Ameliyathane Hemşireliği

Ameliyathane hemşiresi, hastanın ameliyathaneye geliş sürecinden itibaren korku ve endişelerini giderip, mahremiyetine saygı göstererek, hasta için güvenli bir ortam oluştan ve cerrahi girişimlerin en iyi şekilde sonuçlanmasını sağlayan sağlık profesyonelidir.

Diyabet Eğitim Hemşireliği

Diyabet hemşiresi, diyabet yönetiminde ileri bilgi ve beceri sahibi olan, bu bilgi ve becerilerini diyabet alanında daha kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak amacıyla planlı ve koordineli şekilde diğer takım arkadaşlarıyla paylaşan sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde diyabet eğitim hemşiresi; hastanın bakım önceliklerini belirler, hemşirelik girişimlerini başlatır, bu girişimleri izler ve değerlendirir. Mutlidisipliner ekibin bir parçası olarak diğer sağlık profesyonellerini, diyabetli bireyi , ailesini ve toplumu eğitir. Diyabetli bireyin diyabetle kaliteli yaşam biçimini geliştirmesine katkıda bulunur.

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği

Hastanemizde Doğum ve kadın sağlığı hemşireleri, anne adaylarının doğum sürecinde korku ve endişelerini giderip, mahremiyetlerine saygı göstererek güvenli bir ortam oluşturur. Ağrıyı yöneterek hasta konforunu sağlar ve doğumun anne/ bebek için olumlu bir deneyim haline gelmesine yardımcı olur. Tüm uygulamalarını bebek dostu hastane ilkelerimiz ışığında gerçekleştirir.

Eğitim Hemşireliği

Eğitim hemşiresi, daha kaliteli hemşirelik bakımı sunmak amacıyla hemşirelerinin oryantasyonu, hizmet içi eğitimi ve profesyonel gelişimlerine ilişkin eğitimi planlayan, uygulayan, değerlendiren sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde çalışanlara yönelik uygulanan periyodik eğitimlerimizin konularının planlanması, koordinasyonu, uygulanması ve takibi insan kaynakları eğitim çalışmalarına paralel olarak eğitim hemşiresi tarafından yürütülmektedir.

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği

Enfeksiyon kontrol hemşiresi hastane enfeksiyonlarının kontrolü için anahtar özellik taşıyan kişidir.  Şifa hastanesinde Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi; enfeksiyonların önlenmesi, takibi, incelenmesi, kontrolü ve bu alanda politikalar geliştirilmesi, sürveyans, eğitim ve enfeksiyon kontrolü ile ilgili tüm konularda Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin diğer üyeleri ile birlikte çalışır ve diğer tüm bölümlere enfeksiyon kontrolü konusunda danışmanlık yapar.

 

Endoskopi Hemşireliği

Endoskopi hemşiresi, Endoskopi ünitesinin düzeni ve işleyişinden, cihazların güvenli ve doğru kullanılmasından, endoskopi işlemi için gelen hastaların işleme hazırlanması, işlem sırasında tedavi ve takibinden, işlem sonrasında hastanın güvenli bir şekilde taburcu edilmesinden sorumlu sağlık profesyonelidir.

Hastanemizde endoskopi hemşiresi, hastanın işlem öncesi ve sırasında yaşadığı gerginliği gidermek için psikolojik destek sağlar, hasta mahremiyetini korur ve tüm işlemlerinde hasta güvenliği ilkelerine bağlı kalarak çalışır.

 

 Servis Hemşireliği

Servis hemşiresi, hastanın servise kabulünde hastane ortamına ve odasına oryantasyonunu sağlar. Ayrıntılı tanılama kriterleri, ağrı skalası, düşme riski ve bası yarası gibi bilimsel ölçekler ile değerlendirmeler yapar. Hastanın bağımlılık düzeyine göre bakımını planlar ve tedavisini yapar. Tedavi ve taburculuk sürecinde hasta ve hasta yakınının eğitim gereksinimlerini düzenli olarak değerlendirir, gerekli eğitimleri faaliyetlerini düzenler.

Hastanemizde servis hemşireleri, dahili, cerrahi, kadın doğum, nöroloji, kardiyoloji hizmet alanlarında hemşirelik bakımı sunmakta olup, güler yüzlü, dikkatli, hasta ve ailesine bütüncül yaklaşabilen vaka yöneticisidir.

 

Yeni doğan Hemşireliği

Yeni doğan hemşireleri, bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren, küçücük elleri tutabilmesi için kendini sürekli geliştiren, anne sütünün önemini benimseyerek emzirme danışmanlığı yapan, bebek bakımı ve gelişmesi hakkında eğitim veren sağlık profesyonelidir.

Hastanemizden yeni doğan hemşireleri, etkin iletişim becerisine sahip, güler yüzlü, konusunda uzman, empati kurabilme yeteneğine sahip hemşirelerdir.

 

Genel Yoğun Bakım Hemşireliği

Yoğun bakım hemşireliği çok özel eğitimleri ve uygulamaları kapsayan, araştırma sonuçlarından yararlanmayı gerek kılan bir hemşirelik alanıdır. Yoğun bakım hemşireleri, karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlar ile karşılaştıklarında kritik düşünme becerilerini kullanabilen, geniş bilgi birikimine sahip sağlık personelleridir.

Hastanemizde Yoğun bakım hemşireleri, uzmanlık alanlarındaki yenilikleri yakından takip eder, hastanın bakım önceliklerini belirler, hemşirelik girişimlerini başlatır, bu girişimleri izler ve değerlendirir. Mutlidisipliner ekibin bir parçası olarak vaka yönetimi prensibi ile çalışır.

 

Koroner Yoğun Bakım

Hastanemizde koroner yoğun bakım hemşireleri, bakım verdikleri hastaların durumlarının kritik olması nedeniyle hastalıkların belirti ve bulgularının fark edilmesi durumunda hayat kurtarıcı olduğunun bilinciyle çalışırlar. Yetkinlikleri sağlanmış karmaşık ve beklenmedik bir anda ortaya çıkan sorunlar ile karşılaştıklarında kritik düşünme becerilerini kullanabilen, geniş bilgi birikimine sahip profesyonel hemşirelerdir.

Yeni doğan Yoğun Bakım

Yeni doğan yoğun bakım hemşiresi, konusunda deneyimli ve eğitimli, üniteye ait tüm cihazları profesyonelce kullanabilen, bebeklerimiz için gerekli olan tüm tedaviyi zamanında ve en hızlı şekilde yapabilen, yeni doğana anne şefkati ile yaklaşan, işini severek yapan, ekip anlayışından ailelerle etkin iletişim kurabilen ve yeni doğan ile ilgili tüm bilgi donanımına sahip, bebeğin üniteye yatışından taburcu oluncaya kadar ailelere sürekli bilgi ve eğitimi eksiksiz sunmayı ilke edinmiş sağlık personelidir.

Hastanemizde yeni doğan yoğun bakım hemşireleri, hemşirelik diplomasına ve NRP sertifikasına sahiptir.