ŞİRKET TÜRÜ : A.Ş
MERSİS : 0811-0479-5180-0015
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : ISPARTA
TİCARET SİCİL NUMARASI: 7385- ODA SİCİL NO: 9105
TİCARET ÜNVANI: MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI: 45.000.000 TL
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI: 21.648.699 TL
KAYITLI SERMAYE TAVANI:
ŞİRKET TESCİL TARİHİ: 
VERGİ DAİRESİ: KAYMAKKAPI
VERGİ NUMARASI: 8110479518
SEKTÖR:SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİ:Telefon: 02462327799 – Fax:02462233511 – Web Adresi :www.meddem.com.tr
KEP ADRESİ: meddemsaglik@hs05.kep.tr

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

İsim Soyisim : İBRAHİM KAPANCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İsim Soyisim : TUNAHAN KAPANCI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İsim Soyisim : MUSTAFA BAŞER

MERİDYEN KURUMSAL ÇÖZÜM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Mutlukent Mah. 1978. Cadde No:14 06810  Ümitköy/ANKARA

Ticaret Sicil No: Ankara – 363315

Kurum Sicil No: BDK/2014/051

Telefon :  0 312 236 4836

Faks        : 0 312 236 4838

Toplantı Tutanakları

Çağrılar

MEDDEM SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET AŞ (ÖZEL MEDDEM HASTANESİ)

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA FORMU

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı 10. maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.  Bu formda Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

 1) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Meddem Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. AŞ (Meddem, Hastane veya Şirket) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

2) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Meddem Hastanesi ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Hastane içerisindeki hizmet birimleri, hasta görüşmeleri, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız, yetkili/resmi kurum kuruluşlar, özel ve resmi tüm sağlık kişi, kurum, kuruluşları, sigorta şirketleri ve diğer ilgili üçüncü kişi/kurumlardan, doğrudan satış ekipleri, internet sitesi, çağrı merkezi, kapalı devre kamera sistemi ve diğer tüm fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar/kanallar vasıtasıyla bizzat tarafınızca ve/veya bilginiz dâhilinde gönderilen/sağlanan/doldurulmuş formlar, belgeler, sözlü/yazılı beyanlar, poliçeler, muvafakat nameler, özgeçmiş, kimlik-pasaport-sürücü belgeniz, elektronik posta, ses/görüntü kayıtlarından, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardan takibi, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle, yazılı, sözlü veya elektronik toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında toplanmakta, hem dijital hem de fiziki (kağıt) ortamda saklanmakta ve işlenmektedir.

3) İşlenen Kişisel Verileriniz

 1. Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad Soyadı, Anne Baba Adı, Doğum Tarihi, Nüfus Cüzdan No, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe, SGK Sicil No, İmza, Medeni Hali, Doğum Yeri, Nüfus Cüzdanı-Ehliyet-Pasaport Fotokopisi, Yakın/Eş/Çocukların Adı Soyadı, Yakın T.C. Kimlik No., Fotoğraf
 2. İletişim Bilgisi: Adres Bilgisi, Telefon, E-posta
 3. Lokasyon (Yer/Konum) Bilgisi: Şirket Aracı Lokasyon Bilgisi
 4. Mesleki Deneyim: Diploma Bilgileri- Fotokopisi, Transkript Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Kurs/Seminer Sertifikalar, Uzmanlık Belgeleri, Ehliyet Fotokopisi, İş ve Staj Bilgileri
 5. Özlük: İş Sözleşmesi, İşe Giriş-İşten Ayrılış Bildirgesi, Aile Durum Bildirim Belgesi, İbraname, Kıdem-İhbar Tazminatı Bordrosu, Askerlik Durum Belgesi, İstifa, İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı, Hizmet Döküm Belgesi, Yıllık izin formu, İkametgah Belgesi, İşkur Kayıt Belgesi, Referans Mektubu-Bilgileri, Özgeçmiş, Sağlık Raporu, Adli Sicil Belgesi, Fotoğraf, Medeni Hali, İş ve Staj Bilgileri, Engellilik Durumu
 6. İşlem Güvenliği: IP Adresleri, Kullanıcı Adı, Parola, Log kayıtları
 7. İşlem Bilgisi: Sigortalılık türü, medeni hali, pasaport bilgisi, uyruğu
 8. Finans: Banka Hesap No, IBAN Numarası, Maaş Bilgisi, Bordro Bilgisi, Borç Bilgisi, İcra Kesintisi Bilgisi
 9. Hukuki İşlem Verisi: Adli Makamlarla Yapılan Yazışmalar, İcra Yazısı, İcra Dosya No, İhtarname.
 10. Fiziksel Mekân Güvenliği: Kamera Kayıtları
 11. Görsel/İşitsel Veri: Telefon Görüşmelerinin Sesli Kaydı, Ambulans içi görüntü kaydı
 12. Kurumsal Hafıza Bilgisi: Etkinliklerde çekilen fotoğraf, Görüntü ve Ses kaydı
 13. Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi: Ad Soyad, E-Posta, Telefon,
 14. Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli Sicil Belgesi, (Özel nitelikli kişisel veri)
 15. Sağlık Bilgisi: Sağlık Raporu, Pataloji Raporu, Adli raporlar ve İlaç Raporları Kan Grubu, Engellilik Durumu-Raporu, Kan Örnekleri-Diğer vücut sıvıları, Muayene Bilgisi ve Mevcut/Geçmiş Hastalık, Operasyon Bilgileri, Boy, Kilo, Kronik-Bulaşıcı Hastalık Bilgileri, Geçmiş Aşı Bilgileri-Alerji Bilgileri, gözlük kullanım bilgileri, Tıbbi Görüntüler, İlaç Bilgileri, Tanı Kodları, Epikriz, Ölüm Belgesi ve Doğum Raporu (Özel nitelikli kişisel veri)
 16. Irk ve Etnik Köken Bilgisi: Uyruk (Özel Nitelikli Kişisel Veri)

4) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 1. Araçların Güvenli Şekilde Kullanımının Sağlanması
 2. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 3. Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 4. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 5. Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 6. Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi
 7. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 8. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 9. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 10. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 11. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 12. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 13. Hasta/Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Hasta/Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi
 15. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 16. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 17. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 18. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 19. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 20. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 21. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 22. Kalite Güvence Sisteminin Yürütülmesi
 23. Kurumsal hafızanın oluşturulması ve marka değerinin arttırılması
 24. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 25. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 26. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 27. Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 28. Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 29. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 30. Ortaklık işlerinin yürütülmesi
 31. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 32. Sağlık Raporlarının Düzenlenmesi
 33. Staj İşlemlerinin Yürütülmesi
 34. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 35. Talep / Şikayetlerin Takibi
 36. Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 37. Tıbbi Hizmetlerin (Teşhis Tedavi) Yürütülmesi ve Belgelendirilmesi
 38. Ücret Politikasının Yürütülmesi
 39. Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 40. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 41. Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri
 42. Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

için işlenebilmektedir.

5) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz;  yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıdaki kişilere 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

1-    Topluluk Şirketleri: Şirket sahibine ait diğer şirketlere nakliniz halinde kişisel verilerinizin buralara aktarılması söz konusu olabilir.

2-    Tedarikçiler/İş Ortakları/Müşteriler/Denetçi ve Danışmalar: Özellikle, işyeri hekimliği uygulamaları, mali müşavirlik, hastanın ihtiyaç duyduğu malzemelerin temini, şirketimizin hukuk hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşmenin niteliği gereği, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme ve/veya bir hakkın tesisi, web, internet gibi bilgi işlem hizmetleri başta olmak üzere Şirketimizce dışarıdan hizmet alındığı durumlarda kişisel verilerinizin hizmet sağlayıcılara aktarılması söz konusu olabilir. İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tedarikçilerle ve müşterilerle sattıkları veya satın aldıkları hizmete ait üretim sürecine ilişkin bilgilendirme amaçlı yaptığımız paylaşımlarda iş faaliyetlerinin düzenli yürütülmesi ve denetiminin sağlanması, iş akışının düzenlenmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi ile mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerinizin paylaşılması söz konusu olabilir.

3-    Yetkili kamu kurum ve kuruluşları: Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi halinde ve hukuki zorunluluk gereği aktarılması söz konusu olabilir.

6) Veri işleme süresi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz  birimlerinin tabi olduğu, başta sağlık bakanlığı ve sosyal güvenlik kurumu mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek, aksine bir düzenleme olmadığı sürece azami 20 yıl süre ile saklanacak ve işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

7) Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize/hastanemize iletmeniz durumunda şirketimiz/hastanemiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Bankamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize/hastanemize iletebilirsiniz. 6698 sayılı Kanununun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kaleme aldığınız ıslak imzalı Başvuru Formunu, kimliğinizi tespit edici belgeler ile;

a– Elden (şahsen),

b- Noter aracılığıyla,

Çünür Mah. 179. Cad. No.172 Merkez/ISPARTA adresine veya

c-  5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imzanız ile imzalayarak meddemsaglik@hs05.kep.tr adresine

d-  Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-posta ile kvkk@meddem.com.tr adresine

iletebilirsiniz.

 

Kurum Bilgileri
Meddem Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. Anonim Şirketi

(Özel Meddem Hastanesi)

Adres: Çünür Mah. 109. Cad. No. 172 Merkez ISPARTA
Telefon: 444 59 17
Faks: 02462233511

Çerez Politikası

Çerez (Cookie) Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadır. Size daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim sağlamak için, çoğu internet sitesi gibi biz de çerezler kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde cihazınıza (örneğin; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz sırasında tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza depolanabilirler. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizde tarayıcınız cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Eğer kayıt var ise, kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve size iletilecek içeriği de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanılır?

Bazı çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandığınız tercihlerin web sitesi tarafından hatırlanmasını sağlayarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanıcı dostu ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasını sağlar.

Ayrıca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk www.meddem.com.tr’ye ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerez Türleri

Ana kullanım amacı kullanıcılara kolaylık sağlamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadır:

 • Oturum Çerezleri: Internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve internet sitesine ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için gereklidir.
 • Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve internet sitesinin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.
 • Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlanması amacıyla önceden seçili olan seçeneklerin hatırlatılmasını sağlayan çerezlerdir ve internet sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş Internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.
 • Reklam Ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezlerdir ve internet sitesindeki bazı fonksiyonların kullanımına ve reklam takibinin yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Çerezlerin Kullanım Amaçları

www.meddem.com.tr tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Güvenlik amaçlı kullanımlar:  www.meddem.com.tr, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.
 • İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  www.meddem.com.tr, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.
 • Performansa yönelik kullanımlar:  www.meddem.com.tr, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.
 • Reklam amaçlı kullanımlar:  www.meddem.com.tr, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar. Aynı zamanda daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ilişkin işlemler kullandığınız tarayıcıya göre değişebilmektedir. Çerez kullanım seçiminin değiştirilmesine ait yöntem, tarayıcı tipine bağlı olarak değişmekte olup, ilgili hizmet sağlayıcıdan dilendiği zaman öğrenilebilmektedir.