GÖĞÜS CERRAHİSİ

Göğüs cerrahisi, göğüs boşluğu içerisinde kalp ve kadınlarda meme hariç diğer organ ve bölgelerin (göğüs duvarı, kaburgalar, akciğerler, akciğer zarları, mediyasten, diyafragma, yemek borusu) travmaları ve  cerrahi tedavileri ile ilgilenen branştır. Göğüs Cerrahisi, akciğer ve onu çevreleyen yapıların hastalıklarıyla ilgilenir ve cerrahi yöntemlerle tedavi eder.

 

Meddem Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümü’nde tanı, tedavi ve ameliyatları yapılan hastalıklar şunlardır:
 • Akciğer Kanseri
 • Akciğer Metastazları(Yayılımlar)
 • Akciğerde Nodül
 • Akciğer Zarı Kanseri (Mezotelyoma)
 • Akciğer Zarı İltihaplanmaları (Ampiyem)
 • Nefes borusu tümörleri
 • Nefes borusu daralmaları
 • Mediasten Tümör ve Kistleri
 • Timus bezinin tümörleri
 • Akciğer zarının yırtılması ve Akciğerin Sönmesi (Pnömotoraks)
 • Göğüs Boşluğunda Sıvı Toplanması
 • Göğüs Boşluğunda kan toplanması(Hemotorax)
 • Göğüs Duvarının Şekil Bozuklukları :İçe Çökük(Kunduracı Göğsü) veya Dışa Çıkık(Güvercin Göğsü)
 • Göğüs Duvarının İyi ve Kötü Huylu Tümörleri
 • Göğüs Travmaları (bıçaklanma, kurşunlanma veya trafik kazası ya da düşme gibi nedenlerle oluşan kaburga ve sternum kırıkları, kanamalar veya organ yaralanmaları)
 • Diyafragma Fıtığı
 • Akciğerin Doğumsal Anomalileri
 • Akciğer Kist Hidatiği ve Kistik Hastalıkları
 • Akciğerin İltihabı Hastalıkları(Bronşektazi)
 • Akciğer’in Bül’lü Hastalıkları
 • Torasik Çıkım Sendromu (TOS):El Uyuşması
 • Aşırı el terlemesi (Hiperhidrozis)
 • Akciğer ve Hava Yollarına Yabancı Cisim Kaçması (İğne vb.)
 • Yemek BorusuYabancı Cisimleri (Metal Para vb.)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları (tanısal yaklaşım)

KLİNİĞİMİZDE YAPILAN AMELİYATLAR

 • Fiber ve Rijit Bronkoskopi : Hastaya teşhis ve tedavi için ışıklı boru ile ve hiç ağrı duymadan tüm solunum yollarını incelenmesi, gerekirse solunum yolları parça alma işlemlerinin yapılması, hava yolu tıkanıklıklarının açılması.
 • Özofagoskopi: Özofagus (yemek borusu)’un, travma, yabancı cisim, iyi ve kötü huylu tümörlerinin teşhis ve tedavisi.
 • Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi: Işıklı boru yardımıyla uyuyan hastada akciğerin drene olduğu lenf bezelerinden teşhis veya evreleme amaçlı parça alma işlemi.
 • Akciğer kanserine yönelik ameliyatlar ( rezeksiyonlar):Akciğer kanseri, teşhis, evreleme ve tedavisine yönelik ameliyatlar (Akciğerin etkilenen kısmının çıkarılması)
 • Video yardımlı göğüs cerrahisi (VATS); Endoskopik göğüs cerrahisi kapalı göğüs cerrahisi) :Işıklı borular ve kamera sistemi ile 2-3 delik açılarak göğüs içi sıvıların boşaltılması, akciğer ve akciğer zarından parça alınması, metastaz, kist hava keseciklerin alınması, Akciğer zarının sıyrılması gibi “Kansız Akciğer Ameliyatları” nın tümünün yapılması mümkün olmaktadır.
 • Göğüs deformiteleri (doğuştan şekil bozukluğu) ameliyatları: Göğüs kafesi şekil bozukluklarında, açık veya kapalı (Nuss) yöntemi ile düzeltme ameliyatları, Göğüs duvarı, kaburgalar veya kasların hastalıkları, iyi veya kötü cinsli urları, Göğüs kafesinin her türlü travmaları ,kaburgalar, sternum (iman tahtası), akciğerin, kalbin, diyafragmanın künt veya keskin cisimlerle; kaza, çarpma, düşme, darp, patlama gibi yaralanmaların ameliyatları.
 • Mediastinal Kitlelere Yönelik Yapılan Ameliyatlar
 • Pnömotoraks Cerrahisi :Akciğer zarında patlamaya ve akciğerde sönmeye yol açan hava keseciklerinin (bül) açık veya gerektiğinde kapalı tedavisi;
 • Doğumsal Akciğer Hastalıklarına Yönelik Ameliyatlar :Akciğerin doğumsal yapı bozuklukları (Hava kistleri, Amfizem, doğumsal kistler).
 • Akciğerin iltihaplı hastalıklarına yönelik ameliyatlar
 • (Bronşektazi, tüberküloz, aspergillosis vb.): Bronşektazi: çocukluk yaşında geçirilen sık üst solunum yolu ve bronşitler neticesi, hava yollarında meydana gelen, süregen iltihaba yol açan geri dönüşümsüz genişlemeler
 • Kapalı (iğne ile) veya açık (ameliyatlı) biyopsiler :(Akciğer, lenf bezler veya akciğer zarından teşhis için parça almak)
 • Akciğer köpek kistleri (Hidatik kistler), Akciğer zarının hastalıklarında, basit  mikrobik akciğer zarı iltihapları (plörit), Akciğerin cerahatli iltihabı (Ampiyem)  ve Akciğer zarının tümörleri (iyi cins ve kötü cins) tanı ve tedavisi.     
 • Bölgesel hiperhidrozis (aşırı el terlemesi): Endoskopik cerrahi ile sempatektomi

 

Göğüs Cerrahisi Ameliyatları Hangi Yolla Yapılır?

Bazı ameliyatlar sadece lokal anestezi uygulanarak, hasta uyanıkken, ve birkaç santimetrelik kesilerle yapılabilir. Bazı ameliyatların ise genel anestezi (tam narkoz) altında ve göğsün ön veya yan tarafından yapılan daha büyük kesilerle yapılması mümkün olabilir. Bununla birlikte, birçok ameliyatın, büyük kesi gerektirmeden, küçük kesiler yoluyla endoskopik (kapalı) olarak yapılabilmesi de mümkündür.

BU BİRİMDE GÖREV YAPAN HEKİMLERİMİZ

Opr. Dr. Mehmet Kurnaz

Göğüs Cerrahisi