Check Up Nedir?

Check up ile riskleri azaltın, sağlığınızı koruyun

Erken tanı ve tedavi, hastalıkların ilerlemesini önlemede en önemli aşamadır. Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ancak düzenli aralıklarla yaptırılacak check up sayesinde olur.

Meddem Hastanesi Check-Up Ünitesi’nde  kişilerin tüm sağlık öyküsü incelenip, yaş ve cinsiyete yönelik tarama testleri ile birlikte bir çok belirleyici branşta muayene de yapılarak olası hastalık riskleri araştırılır. Böylece  genel durumunuz ve riskleriniz tespit edildikten sonra önerilen yaşam tarzı değişikliği ile  tedaviler ışığında sağlığınızı  uzun yıllar koruyabilirsiniz.

Yılda 1 kez yaptırılacak  Check-Up ile birçok hastalığa erken tanı konulabilir.

Check-up randevunuza gelirken;

• Daha önce yapılmış test ve diğer tetkik sonuçlarını beraberinizde getirin.

• Randevu günü olası fiziksel aktivite gerektirecek testler için rahat kıyafet ve ayakkabı ile gelin

• Randevu günü en az 10-12 saat aç gelin.( Bu arada yalnızca su içebilirsiniz.)

Muayeneler

• Check-up Muayenesi

• Dahiliye Muayenesi

• Kardiyoloji Muayenesi

• Nöroloji Muayenesi

• Üroloji Muayenesi (erkekler için)

• Kadın Hastalıkları ve Doğum (kadınlar için)

• Göz Muayenesi

• Diyetisyen Muayenesi

Laboratuvar Tetkikleri (Biyokimya)

• Hemogram-Kan Sayımı (Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanı ve takibi)

• Glukoz (Şeker hastalığının tarama,tanı ve takibi)

• Hemoglobin A1C (Şeker hastalığının tanı ve takibi)

• Kalsiyum (Ca)

• Demir (Kan ve demir metabolizması hastalıkları tanı ve takibi)

• Demir Bağlama Kapasitesi (Kan ve demir metabolizması hastalıkları tanı ve takibi)

• Ferritin (Kan ve demir metabolizması hastalıkları tanı ve takibi)

• Kolesterol, Total (Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi)

• Kolesterol, HDL

• Kolesterol, LDL

• Trigliserid

• Bilirubin Total ve Bilirubin Direkt

• CK-Nac

• Tam İdrar Tahlili (Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibi)

• Dışkıda(gaitada) Gizli Kan (Sindirim sisteminde özellikle mide ve bağırsak kanamalarının tespitinde ve kanserlerinin araştırmaları )

Hepatit Markerları

• ANTI-HBs

• HBsAg (Hepatit B hastalığının tanı ve takibi)

• ANTI-HCV, Total (Hepatit C hastalığının tanısı)

• ANTI-HIV (AIDS hastalığı virüsü tanısı)”

Tümör Markerları (Kanser Tetkikleri)

• CA 19/9 (Bağırsak hastalıkları)

• CA 125 (Yumurtalık hastalıkları)(kadınlar için)

• CA 15-3 (Meme kanseri vakalarının araştırılması)(kadınlar için)

• CEA

• AFP (Alfa- Fetoprotein)

• Total PSA (Prostat kanserinin tanı ve takibi/erkekler için)

• Serbest PSA (Prostat kanserinin tanı ve takibi /erkekler için)

Romatizmal Testler

• CRP, HS (Kandaki enfeksiyonu ve kalp krizi riskini ölçmede kullanılır)

• RF (Romatoid artrit hastalığının tanı ve takibi)

• Sedimantasyon (Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi)

Hormon ve Vitamin Testleri

• TSH (Tiroit hastalıklarının tanı ve takibi)

• Vitamin B12

• Vitamin D3

• Folik Asit (Kansızlık vebazı metabolik hastalık tanı ve takibi)

Karaciğer Fonksiyon Testleri

• ALP

• SGOT (AST)

• SGPT (ALT)

• GGT

Böbrek Fonksiyon Testleri

• BUN

• Kreatinin

• Ürik Asit

Radyoloji Testleri

• Akciğer Grafisi (Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesi)

• Tüm Abdomen Ultrasonografisi (Karın içi organlarda böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi hastalıkların ve anomalilerin tanı ve takibi )

• Tiroid Ultrasonu (Tiroid ‘guatır’ bezinin görüntülenmesi)

• Kranial MR (Beyin içi anatomik yapıların değerlendirilmesi)

• Meme Ultrasonografisi (kadınlar için)

• Mamografi (kadınlar için)

* Kemik dansitometresi

Kardiyoloji Testleri

• Efor testi (Gizli koroner kalp hastalığının değerlendirilmesi)

• Ekokardiyografi (Kalp fonksiyonlarının ve kapakların değerlendirilmesi)

• EKG (Kalp ritm düzensizlikleri ve kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesi)

Patoloji Testleri

• Smear (Rahim ağzı kanseri tanısı)(kadınlar için)