Solunum Fonksiyon testi nedir ?

Solunum fonksiyon testleri spirometre denilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan, göğüs hastalıkları uzmanlarının en sık başvurduğu tanı yöntemidir. Yani bu test ile, bir solukta akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve ardından bu havanın güçlü bir şekilde dışarıya verilmesi sırasındaki hava akım hızı ölçülebilir.

Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

  • Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde,
  • Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,
  • Bilinen Astım ve KOAH hastalarının takibinde, tedavilerinin düzenlenmesinde,
  • Akciğer hastalığı gelişmesi riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Anne – babasında astım olan, ara sıra gıcık tarzı öksürük gibi çok belirgin olmayan şikayetler tanımlayan, astım açısından genetik riski yüksek kişiler; sigara içenler, maden ocağı çalışanları)
  • Genel anestezi alacak solunum veya alerji problemi olan hastalarda, ameliyat öncesi değerlendirme ve gerekli tedbirleri almak için,
  • Doğumsal ya da sonrada oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.