Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzde; tüm akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve takibine yönelik hizmet vermekteyiz. Hastanemizde, akciğerden kaynaklanan nefes darlıklarının tanı ve değerlendirilmesine yönelik solunum fonksiyon testleri, ilaçlı solunum fonksiyon testleri (reversibilite) ve alerjik hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan cilt alerji testlerini (solunum ve gıda alerjenleri) ileri teknoloji cihazlarımız ile yapmaktayız.

Göğüs Hastalıkları Bölümümüzün hizmet alanına giren hastalıklar;

Astım

KOAH

Akciğer kanseri

Akut Bronşit

Solunum yetmezlikleri

Plevral hastalıklar

Tüberküloz

Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları

Pnömoni

Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları

 

Bölümümüzdeki bazı uygularımız;

Bronkoskopi

Solunum fonksiyon testi

Cilt alerji testi

Akciğer tomografisi

Ukyu laboratuvarı


BU BİRİMDE GÖREVLİ HEKİMLERİMİZ

Uzm. Dr. Aysel Abbasova

Göğüs Hastalıkları