Efor Testi  Nedir ? 

Başlıca kalp damarları ile ilgili darlık şüphesi olan, kalp yetmezliğinde efor kapasitesi tayini için kullanılmaktadır. Hastaların; koşu bandı üstünde temponun kademeli arttırılması temelinde doktor ve yardımcı sağlık personeli gözetiminde elektrokardiyografik kayıtlarının alındığı bir tetkiktir. Bu esnada EKG sürekli izlenmekte ve belirli aralıklarla arter basıncı ölçülmektedir.

Efor testi, koroner arter hastalığı tanısı koymak, tanı konmuş hastalarda ilaç etkisini ve efor kapasitesini değerlendirmek, egzersizle ortaya çıkabilecek ritm ve ileti bozukluklarını araştırmak amacıyla yapılmaktadır.