Kalp Merkezi

Kalp Merkezi

İlimizde özel hastaneler içinde ilk ve tek  olan Kalp merkezimiz, tam bir ekip anlayışı ve uyumu içerisinde  hem Isparta halkının hem de bölge haklının taleplerine cevap vermektedir. Kalp Damar Cerrahisi ve Kardiyoloji Kliniği’nde uzman ve deneyimli bir ekiple Koroner Anjiyo, Stent, Balon yerleştirmesi, koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ve periferik damar ameliyatları  7 gün ve 24 saat  başarıyla yapılmaktadır.

Kardiyoloji

Kardiyoloji bölümümüzde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayaktan veya yatarak takibi yanında (poliklinik ve servis hizmetleri), girişimci kardiyoloji bölümü (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemaker implantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı üniteleri (ritim ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, eforlu talyum testi) mevcuttur.

 

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar

Kalp Krizi

Koroner Yetmezliği

Kalp Yetmezliği

Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları

Kalp Kapak Hastalıkları

Periferik Damar Hastalıkları

Aort Damarı Hastalıkları

Hipertansiyon

Hiperkolesterolemi

Doğumsal Kalp Hastalıkları

Hastalık Risk ve Taraması,

 

Girişimsel İşlemler

Miyokardinal Sintigrafi,

Tranzözafaguel Ekokardiografi

Kardiak Katerizasyon ve Koroner Anjiografi,

Girişimsel Tedaviler (Koroner Anjioplasti, Stent Yerleştirme, Atrektomi vb.)

Tüm acil işlemler
Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır. Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuvarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Hastanelerimizde, bu tür girişimsel işlemlerin haftanın 7 günü 24 saat uygulanabileceği tıbbi teçhizat, deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.

Elektrofizyoloji laboratuvarı

Kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkarılan sorunlar pace-maker gibi uygun tedavi seçenekleri ile tedavi edilmektedir. Kalıcı kalp pili uygulaması kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Pace-maker da kalbin normalden çok hızlı attığı durumlarda uygulanabilir.

Kalp kapaklarının yeterli oranda açılamaması sonucu oluşan daralmalar da ameliyatsız olarak balon valvüloplasti yöntemi ile giderilebilmektedir.

Hastanelerimizde bulunan Koroner Yoğun Bakım Üniteleri modern teknoloji ile donatılmış ve 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir.

 


BU BİRİMDE GÖREVLİ HEKİMLERİMİZ

Kalp Damar Cerrahisi

Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde uzman ve deneyimli bir ekiple Klinik’te koroner bypass, kalp kapak ameliyatları, aort cerrahisi ve anevrizma, konjenital kalp ameliyatları ve periferik damar ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Bölgemizdeki sayılı merkezlerden biri olan kliniğimiz çok kısa zamanda adını duyurmuş yapmış olduğu operasyonlarla da hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte.

Kardiyovasküler ameliyatlar için ayrılan 2 ameliyathanenin yanı sıra Kardiyolojik Tanı Bölümü’nde EKG, Holter, EKO, Eforlu EKG gibi cihazlarla teşhis olanağı sağlanmaktadır. Koroner anjiografi, anjioplasti, stent, pace-maker gibi işlemlerin yapılabileceği Girişimsel Kardiyoloji Bölümü, yoğun bakım ve ameliyathaneler ile doğrudan bağlantılı olarak çalışmaktadır.

Koroner Bypass Cerrahisi

Kalbin kendi damarlarındaki (koroner arterler) daralmanın ilerisine, vücudun başka yerlerinden alınan damarlarla damar köprüleri oluşturma işlemine “koroner by-pass ameliyatı” denir. Darlık olan damarda azalmış olan kan akımı, tekrar normal düzeye çıkarılmaktadır.

Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbin odacıkları arasında ya da kalp odacıkları ile ana damarlar arasında yer alarak kan akışının kalbin pompalama özelliğine göre düzenleyen kapaklardır. Kalpte dört adet kapak vardır. Son yıllarda yapay kapak teknolojisindeki hızlı gelişmeler sayesinde kalp kapak ameliyatlarında etkin ve kalıcı cerrahi tedavi olanakları geliştirilmiştir.

Aort Cerrahisi ve Anevrizmalar

Anevrizma, bir atardamarın duvarındaki anormal balonlaşmadır. Atardamarlar, oksijenli kanı kalpten vücudun diğer kısımlarına taşıyan damarlardır. Yeteri kadar genişleyen bir anevrizma, vücutta genellikle ölümcül olan kanamalara neden olacak şekilde patlayabilir.

Periferik Damar Hastalıkları

Periferik arter hastalığı, genellikle bacak arterlerinin aterosklerotik hastalığını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. 35 yaş altındaki hastalarda bacaklardaki kronik oklüzif hastalığın başta gelen nedeni aterosklerozis obliteranstır.

Damar hastalıkları

Atardamar (arter) hastalıkları, toplardamar (venöz hastalıklar) ve lenfatik sistem hastalıkları (çok ince, besin taşımaya yardımcı damarlar) olarak 3 grupta incelenir.


BU BİRİMDE GÖREVLİ HEKİMLERİMİZ

orcun_gurbuz_web

Doç. Dr. Orçun GÜRBÜZ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım

Meddem Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım bölümümüzde; kalp – damar ve göğüs cerrahisi ameliyatları sonrasındaki erken dönemde hastalarımızın iyileşme sürecini hızlandıran kritik hastalarımızın bakım ve tedavisini gerçekleştirerek hizmet veriyoruz.

Cerrahi işlemler süresince ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler nedeniyle, yoğun bakım ünitesinde gözlem, ameliyat sonrası bakımın önemli bir bölümünü oluşturuyor. Yoğun bakım ünitemizde; kalp ve damar ile göğüs cerrahımız, anesteziyolog, yoğun bakım uzmanlarımız, fizyoterapistler ve yoğun bakım hemşirelerimizden oluşan ekibimiz tarafından hastalarımızın gerekli takip ve tedavi planlamasını yapıyoruz.